dr inż. Adam Zielonka

Instytut Matematyki
Wydział Matematyki Stosowanej
pokój: 509I
email: adam.zielonka[at]polsl.pl


Programowanie obiektowe i graficzne
Karta przedmiotu

Wykłady

wykład 08.03
wykład 22.03
wykład 29.03
wykład 05.04

Dodatek

Prog 1


T